• DIN PARTNER FÖR SMART, SÄKER OCH HÅLLBAR KYLA

  • OPTIMERADE ENERGIEFFEKTIVA INSTALLATIONER

  • SÄKRA DRIFTEN MED TRYGGT SERVICEAVTAL

INDUSTRIKYLA

Din partner för driftsäker process- och
industrikyla i din verksamhet

FASTIGHETSDRIFT

Din partner för energieffektiv och hållbar drift av dina fastigheter 24/7

KOMFORTKYLA

Din kompetenta partner för ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat

KOMMERSIELL

Din kompetenta partner för trygg och
säker kyl- och frysdrift alla dagar, året runt

Vill du att vi sköter driften av dina kylanläggningar?

Teckna vårt serviceavtal för periodisk läcksökning, med möjlighet till jouravtal 24/7, så kan du koppla av och fokusera på din dagliga verksamhet

Hållbar energieffektivisering! Vill du att vi berättar mer?

Vi kan kyla, värme, ventilation, drift- och underhåll samt fastighetsautomation. Vill du att vi berättar mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att energieffektivisera just din anläggning?

  • Patric Carlson - BRF Skorpionen Eskilstuna

    Vår bostadsrättsförening beslutade för två år sedan att energieffektivisera vår fastighet och fick Kyltjänst i Eskilstuna AB’s egenutvecklade frånluftsvärmepump installerad. Det är vi idag mycket tacksamma för då den under denna period genererat en nettobesparing på hela 176000 kWh.

  • Thomas Winterquist - Kundområdeschef FONUS Västra Sörmland

    Vi på FONUS vill tacka för ett fint utfört arbete vid installation av AC i våra lokaler. Era medarbetare har varit mycket hänsynstagande och lämnade arbetet städat och snyggt. Vi är så nöjda!