• DIN PARTNER FÖR SMART, SÄKER OCH HÅLLBAR KYLA

  • OPTIMERADE ENERGIEFFEKTIVA INSTALLATIONER

  • SÄKRA DRIFTEN MED TRYGGT SERVICEAVTAL

INDUSTRIKYLA

Din partner för driftsäker process- och
industrikyla i din verksamhet

FASTIGHETSDRIFT

Din partner för energieffektiv och hållbar drift av dina fastigheter 24/7

KOMFORTKYLA

Din kompetenta partner för ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat

BUTIKSKYLA

Din kompetenta partner för trygg och
säker drift alla dagar, året runt

Vill du att vi sköter driften av dina kylanläggningar?

Teckna vårt serviceavtal för periodisk läcksökning, med möjlighet till jouravtal 24/7, så kan du koppla av och fokusera på din dagliga verksamhet

Hållbar energieffektivisering! Vill du att vi berättar mer?

Vi kan kyla, värme, ventilation, drift- och underhåll samt fastighetsautomation. Vill du att vi berättar mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att energieffektivisera just din anläggning?

  • Patric Carlson - BRF Skorpionen Eskilstuna

    Vår bostadsrättsförening beslutade för två år sedan att energieffektivisera vår fastighet och fick Kyltjänst i Eskilstuna AB’s egenutvecklade frånluftsvärmepump installerad. Det är vi idag mycket tacksamma för då den under denna period genererat en nettobesparing på hela 176000 kWh.

  • Thomas Winterquist - Kundområdeschef FONUS Västra Sörmland

    Vi på FONUS vill tacka för ett fint utfört arbete vid installation av AC i våra lokaler. Era medarbetare har varit mycket hänsynstagande och lämnade arbetet städat och snyggt. Vi är så nöjda!