KOMFORTKYLA

När du är i behov av ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat är vi en mycket kompetent och erfaren partner.

En bra komfortkylanläggning har en positiv påverkan på arbetsprestationen. Vår förmåga att arbeta effektivt liksom vårt välbefinnande påverkas i hög grad av inomhusklimatet. Temperaturreglering för fastigheter, kontor och industrier är därför en viktig del i vår verksamhet. 

Men det är inte bara för trivseln på arbetsplatsen det är viktigt med ett bra inomhusklimat. Med en kontrollerad temperaturreglering finns det många gånger en stor potential att spara energi vilket i sin tur har en positiv miljöpåverkan.

Vi har kompetensen att hjälpa dig med

• Installation
• Underhåll
• Temperaturreglering
• Serviceavtal
• Jourservice 24/7
• Leasingavtal

INDUSTRIKYLA

FASTIGHETSDRIFT

KOMMERSIELL

Vill du att vi sköter driften av dina kylanläggningar?

Teckna vårt serviceavtal för periodisk läcksökning, med möjlighet till jouravtal 24/7, så kan du koppla
av och fokusera på din dagliga verksamhet

Hållbar energieffektivisering! Vill du att vi berättar mer?

Vi kan kyla, värme, ventilation, drift- och underhåll samt fastighetsautomation. Vill du att vi berättar mer om hur vi kan hjälpa dig
och ditt företag att energieffektivisera just din anläggning?