Personuppgiftshantering

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

 • Personuppgiftshanterig
  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-post och eventuella personuppgifter du lämnar ifrån dig via formulär och epost för att kunna inleda/fortsätta en kundkontakt med dig. Dina personuppgifter från dig när du kontaktade oss är ett krav för att kunna ingå ett avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritets lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är av samtycke, du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen.
  Dina personuppgifter delas med oss i företaget och delas endast vidare när vi så är skyldiga enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Kyltjänst i Eskilstuna AB, 556564-8192. Om du vill att vi rättar, vill begränsa behandlingen eller vill att vi raderar dina uppgifter kan du maila oss på info@kyltjanst.net eller ringa oss på 016-14 39 72.
  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten www.datainspektionen.se

 

VILKA COOKIES FINNS OCH HUR ANVÄNDER VÅRA TJÄNSTER DESSA

 • Sessionscookies
  Detta är en korttidscookie som bara sparas temporärt under tiden du använder siten/är inloggad på tjänsten och tas bort när du stänger webläsaren.
 • Långtidscookies
  Dessa cookies sparas under en längre tid på datorn. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den siten/tjänsten och för att förbättre användarupplevelsen för dig som besökare gnom att komma ihåg vissa val som du gjort då du tidigare besökt siten/använt tjänsten.
  Ett bra exempel på denna typ av cookie är när du vid inloggning på siten/tjänsten kryssat i ”Kom ihåg mig”. Då sparas en unik datasträng som används för att autoamtiskt identifiera och logga in dig nästa gång du besöker siten/tjänsten. Detta i syfta att underlätta för dig som användare.
 • Cookies från tredje part
  Är en variant av långtidscookie som lagras av tredje part för insamling av information om vilka/hur tjänsterna används. Kan användas för statistikinsamling/undersökningar och för att kunna presentera annonser relaterat till det du som användare är intresserad av / sidor du besökt.

Bra att veta
Under inställningar i din webläsare kan du välja att automatiskt neka cookies samt se/radera tidigare sparade sådana.

Mer information om kakor/cookies finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida