FASTIGHETSDRIFT

Är du i behov en kompetent partner för säker och energieffektiv drift av din fastighet 24/7? Då har du hittat rätt. Vi erbjuder installation och teknisk drift av fastigheter med fokus på energibesparing. Vår kompetenta och erfarna personal kan styr- och reglersystem för värme, kyla och ventilation vilket gör att vi kontinuerligt kan övervaka din fastighet för en optimerad energiförbrukning.

Moderna styr- och regler system ger stora möjligheter att optimera både inomhusklimat och driftkostnader. Ofta kan vi sänka uppvärmningskostnader genom återbruk av värmen som systemet producerar. Vid tecknande av serviceavtal åtar vi oss att systematiskt underhålla och övervaka systemet för säker och hållbar drift.

Vi har kompetensen att hjälpa dig med

• Förebyggande underhåll
• Installation
• Komfortkyla
• Energieffektivisering
• Fastighetsautomation
• Serviceavtal
• Jourservice 24/7
• Leasingavtal

INDUSTRIKYLA

KOMMERSIELL

KOMFORTKYLA

Vill du att vi sköter driften av dina kylanläggningar?

Teckna vårt serviceavtal för periodisk läcksökning, med möjlighet till jouravtal 24/7, så kan du koppla
av och fokusera på din dagliga verksamhet

Hållbar energieffektivisering! Vill du att vi berättar mer?

Vi kan kyla, värme, ventilation, drift- och underhåll samt fastighetsautomation. Vill du att vi berättar mer om hur vi kan hjälpa dig
och ditt företag att energieffektivisera just din anläggning?